Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Sep 26, 2022

“Jeg er energi” svarer Louise Sparf når hun bliver spurgt om hvem hun er. Og så er vi igang. Emnet er mennesker og energi. Glæden ved livet og det at gå på arbejde. Modet der skal til for at slippe det vi kender, at følge sit hjerte og tage de konskvenser som der følger med.

Et fantastisk afsnit, som i den grad sætter en retning på fremtidens agenda som for nogle er tiden nu.

Et skønt afsnit med kant og kærlighed.