Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast

Nov 20, 2023

I den nyeste episode af “THE LIFE AFTER” 🎧🎙️har vi æren af at byde velkommen til Christian Campbell, uddannet gestaltterapeut med en specialisering i Carl Gustav Jungs teorier og bevidsthedsstudier. 

Christian har brugt de sidste 20 år på at lede store internationale virksomheder gennem...