Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast

Sep 18, 2023

You must get acquainted with the incredible Anjel B Hartwell. I had the privilege of being a guest on Anjel's podcast six years ago, and that impactful experience inspired me to embark on my own podcasting journey.

Anjel's journey is a profound lesson in letting go, spreading one's wings, and seeking a deeper purpose in...


Sep 18, 2023

Minter Dial is a renowned international speaker, mentor, and multiple award-winning author. Beyond authoring books, he's a sought-after public speaker and podcast host. Minter views himself as a reflective bohemian muse, sharing his transformative journey.

His life mantra has been: "Change is certain. Growth is...


Sep 11, 2023

Have you ever dreamed of leaving your existing life, and start all over? A fresh start, where purpose, happiness and joy is the foundation.

Mads Holm lives in Dubai and have had a successful career working 80-90% of his life. 

This is a story of what it takes, to leave a fantastic career, getting back to the essence of...


Jul 20, 2023

Dette afsnit er en fantastisk historie om, hvor vigtigt det er at mærke efter og handle ud fra hjertet. 

“Jeg ønsker at være ærlig og oprigtig i alt i mit liv, men jeg tror i bund og grund ikke jeg ved hvem jer er. Men det er et godt spørgsmål.” siger Cecilia Jonasson som svar på mit faste...


Jun 19, 2023

Alfred Josefsen er gæst på det nyeste afsnit af The Life After.

Vi taler om den intuitive ledelse, mennesker, styrken ved tillid, troen på intuitionen og selvfølgelig kommer vi heller ikke uden om Irma. Alfred er ganske enkelt et stort forbillede for dansk ledelse, og med hans fantastiske fortællerevne bringer han...