Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast

Oct 19, 2021

I “THE LIFE AFTER” handler det næsten altid om energi, kærlighed og meningen med livet. I det nyeste afsnit af går vi lidt mere videnskabeligt til værks når Henning R. Jensen er i studiet.

Henning forklarer, hvorfor vi via kvantemekanikken kan konkludere, at vi har langt større indflydelse på det liv, vi...