Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast

Jul 20, 2023

Dette afsnit er en fantastisk historie om, hvor vigtigt det er at mærke efter og handle ud fra hjertet. 

“Jeg ønsker at være ærlig og oprigtig i alt i mit liv, men jeg tror i bund og grund ikke jeg ved hvem jer er. Men det er et godt spørgsmål.” siger Cecilia Jonasson som svar på mit faste...