Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Dec 12, 2022

“Hvad er Kærlighed?"

Et kæmpe emne som ikke desto mindre er noget der er i os alle og netop kærlighed fylder meget i det nye afsnit på The Life after 🎙️🎧❤️

Julie Badura er min gæst og vi har en skøn samtale om meningen med livet og kærlighed til det selv samme.