Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


May 10, 2020

“Hvorfor er frihed så vigtig for menneskers livskvalitet og lykkefølelse? Hvordan kan man være toneangivende for den europæiske psykologi og samtidigt leve et holistisk liv? Burde skolesystemet gennemtænkes på ny, så vi får hele og glade børn fremfor kun dygtige børn i fremtiden? Hvordan kan drømme bruges til en terapeutisk transformation imod en større glæde i livet og er du klar over hvor kæmpe en indflydelse du kan have på udfaldet af dit eget liv?

Disse spørgsmål er nogle af dem som jeg taler med Charlotte Skeel, erhvervspsykolog og praktiserende psykolog om. Charlotte er også “hus-psykolog” på P3 og har altid en helt klar holdning til hvordan vi mennesker vælger at leve livet på. En fantastisk indsigtsfuld samtale, fyldt med god energi og kærlighed til livet. Rigtig god fornøjelse. De varmeste hilsner Ulrik Nerløe”