Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Nov 20, 2023

I den nyeste episode af “THE LIFE AFTER” 🎧🎙️har vi æren af at byde velkommen til Christian Campbell, uddannet gestaltterapeut med en specialisering i Carl Gustav Jungs teorier og bevidsthedsstudier. 

Christian har brugt de sidste 20 år på at lede store internationale virksomheder gennem bemærkelsesværdige transformationer, hvor han har fokuseret på at fremhæve det unikke i hver af sine klienter, med resultater på helt op til 282% vækst. 

Min samtale med Campbell er en inspirerende rejse gennem emner som de fire roller for manipulation, trivsel for både børn og voksne, samt personlighedsteori, krydret med opløsning af nogle klassiske misforståelser på disse områder. 

Som altid vil samtalen, både bringe et smil på dine læber og give dig fornyet energi til at tænke innovativt. Måske bliver du endda inspireret til at se verden fra et nyt perspektiv.