Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast

Oct 31, 2022

“All we need is love” ❤️ and Paul Luftenegger’s life purpose is to spread love and kindness through his music. Creating positive emotions in people that can heal them and everything around them.

It’s a beautiful conversation about the courage it takes to be true and honest, when it comes to how we feel....


Oct 17, 2022

Vi skal revolutionere vores skole og uddannelsessystem siger Thomas Berg Nielsen på det nyeste afsnit på The Life After. Jeg er en empatisk rebel da jeg tror på vi skal forandre verden igennem hjertet.

“Jeg fik nok at være i mit hamsterhjul og derfor traf jeg en beslutning om at ville mere. Jeg ville gøre en...