Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast

Mar 30, 2022

“I aspire to inspire before I expire” Det er Mikkel Severins passion. Det at hjælpe mennesker med udvikling til at forandre sig og der igennem at skabe ekstraordinære resultater.  

Dette skaber Mikkel igennem en dyb indsigt i magien bag Emotional Intelligence. At have evnen til at kunne afkode andre mennesker for...


Mar 7, 2022

At være optimist, det er da noget man kun kan være eller kan man faktisk også leve af det?

Svaret er JA, og i dette afsnit af podcasten “THE LIFE AFTER” har jeg Henrik Mathiasen, i studiet som er den ukronede optimist “konge” i Danmark. “Mange misforstår ofte begrebet om at være optimist. De tror man er...