Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast

Apr 18, 2022

Lars Ap er ikke bare flink - han er fucking flink. Lars forsøger faktisk at hjælpe så mange som muligt med at sætte fokus på hvordan vi kan skabe mere “flinkhed” i dagligdagen. For os selv, og for alle andre omkring os. 

Lars flytter fra Los Angeles til Haarby på Fyn, som barn, og har hele livet kunne mærke...