Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast

Feb 7, 2021

“Livet er lækkert” siger Henrik Andersen. Henrik går helt vildt op i at have en sjov hverdag.  Det gør han bl.a. ved at lege med ord når han kommunikerer med hans omgivelser, men gør også alt for at skabe en hverdag hvor alt han gør bidrager til hans og andres glæde. Hans succes er dog kommet med en...