Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Oct 17, 2022

Vi skal revolutionere vores skole og uddannelsessystem siger Thomas Berg Nielsen på det nyeste afsnit på The Life After. Jeg er en empatisk rebel da jeg tror på vi skal forandre verden igennem hjertet.

“Jeg fik nok at være i mit hamsterhjul og derfor traf jeg en beslutning om at ville mere. Jeg ville gøre en større forskel for de kommende generationer end blot at være skoleleder”.

Skolesystemet har skabt “møtrikker” og har glemt at det er børn og dermed mennesker. Det gør ganske enkelt børnene syge og skaber dyb mistrivsel. Vi arbejder altså kun med den ydre verden (det vi kan måle og veje) og intet med den indre verden (kærligheden til sig selv).

En smuk og meningsfyldt samtale der giver muligheder for gode refleksioner.