Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Apr 13, 2020

Velkommen til andet afsnit af "THE LIFE AFTER".

Jeg taler med grundlægger af skønhedsklinikken Alfa Omega hvor vi taler om den indre og den ydre skønhed. Vi taler om effekten af COVID19 og hvordan vi både fysisk, mentalt som emotionelt reagerer på at verdenen er i krise. En hudløs ærlig samtale, om aktive tilvalg i livet og mindst lige så vigtige aktive fravalg. Særligt i en tid som denne hvor den indre stemme hos de fleste får mere taletid end tidligere. En ny tid med nye muligheder som du vil kunne få inspiration til igennem denne samtale.