Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Mar 30, 2022

“I aspire to inspire before I expire” Det er Mikkel Severins passion. Det at hjælpe mennesker med udvikling til at forandre sig og der igennem at skabe ekstraordinære resultater.  

Dette skaber Mikkel igennem en dyb indsigt i magien bag Emotional Intelligence. At have evnen til at kunne afkode andre mennesker for at vi kan agere følelsesmæssigt optimalt i alle livets situationer.  Når man har den indsigt så kan man få det bedste frem i os selv og andre.  

EQ skal være en strategisk prioritet. Forskning har vist at de virksomheder der aktivt arbejder med det hver dag har op til 390% højere performance til sammenligning med de virksomheder der ikke arbejder med det. Alligevel er det de færreste der arbejder med det.

En super interessant og energifyldt samtale som du vil kunne få glæde af privat som professionelt