Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Jun 6, 2022

Jeg har ikke brug for at sætte labels på mig selv og derfor er svaret at jeg er alt muligt når du spørger mig om “Hvem er Lisbeth Johansen?”

Livet kalder på os alle og det der afgører livets udfald er om hvor vidt vi har modet, tilliden og trygheden i at tage imod de invitationer som byder sig. Store som små. Ofte er nej forbundet med en begrænsning eller manglende tro på vi kan noget mere end det vi kan i dag.

Lisbeth fik sit kald på en rejse til Indien, og det resulterede i at hun startede velgørenhedsorganisation “Little BIG Help” der driver børnehjem og skoler for nogle af de fattigste mennesker i verden. De hjælper op til 15.000 mennesker direkte, som indirekte, og gør en stor forskel for mennesker og liv nu, og i fremtiden.

“Jeg har været tro ved mine beslutninger og jeg mener det vigtigeste i hele verden er at være tro ved sig selv” siger Lisbeth. Et budskab vi ALLE skal arbejde med og huske på igennem hele vores liv.

En smuk og meget meningsfuld samtale som i den grad sætter livet i perspektiv.