Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


May 24, 2020

Arbejdet skal være noget vi holder af og ikke kun noget vi holder ud.

Dette er udgangspunket for min samtale med Jon Kjær Nielsen. En super interessant samtale om arbejdsglæde og hvorfor vi tager på arbejde primært for kollegaernes skyld og ikke for virksomheden. Vi stiller skarpt på hvordan vi kan blive bedre til at få mere livskvalitet, ikke kun arbejdsmæssigt, men i ligeså høj grad privat. Hvad gør vi med “brokkerøvene” og hvad er konsekvensen af dem? Masser af god inspiration som du vil kunne tage direkte ind i dit liv uanset hvor du befinder dig på din livsvej.