Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Jul 21, 2020

Skilsmisser er desværre en stor del af manges liv. Livet før, under og efter sådan et forløb kan sætte nogle dybe ar og derved ødelægge den personlige energi og livsglæde. Netop denne samtale er rammen for min samtale med Frederikke Strand, som til dagligt hjælper andre mennesker med at komme tilbage til livsglæden efter skilsmissen.

Det er en samtale om energi, mindset, vaner og muligheder.