Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Nov 14, 2022

“There is NO going back” svarer Stine Halmind da jeg spørger ind til fremtidens ledelse, på det nyeste afsnit af “The Life After”

En interessant samtale om start-up og scale-up miljøet. Det at skabe en kultur der giver mening, og som tiltrækker de unge talenter og der samtidigt understøtter fælleskabets behov.

Vi taler om “PEOPLE WASHING” og om udfordringerne der ligger i at italesætte vigtigheden af organisationen, samtidig med KPI’er og finansielle mål vægter tungere.