Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Feb 8, 2022

“Jeg insisterer på at bringe det mærkbare og ikke kun det målbare ind på direktionsgangen” Dette er 2022 åbningen som Lars Matjeka starter med i det nyeste afsnit af “THE LIFE AFTER”. “Evnen til at tænde lyset i andre menneskers øjne er den vigtigeste evne som leder. At kunne se og mærke hvordan energien er hos personen og ikke mindst have indsigten i hvordan vi kan få energien til at udvikle sig og åbne sig.” Lars understreger, at som leder og topleder må vi aldrig glemme, at vi skal drive en forretning som giver positivt afkast, men det kan man gøres på mange måder.

Vi taler om den nye virkelighed vi befinder os i. En ny verden efter 2 år hver for sig, og med en helt ny generation som kommer ind på arbejdsmarkedet med helt nye krav til kulturen, lederskabet og frem for alt virksomhedensånden, som i bund og grund er energien i virksomheden. Mange virksomheder kæmper med at tiltrække talenter og ressourcer generelt. Mindst lige så mange har udfordringen ved at skabe rammerne hvor medarbejderne har lyst til at blive, hvilket kalder på et paradigmeskifte som Lars i den grad formår at gå forrest med. 

For mig er Lars Matjeka en sand rollemodel for fremtidens ledelse og han er super inspirerende at lytte til, så jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse på det nyeste afsnit af “THE LIFE AFTER”