Preview Mode Links will not work in preview mode

The Life After - podcast


Mar 3, 2021

Mine kone kalder min en “Duracell Kanin” fordi jeg har en ufattelig energi. Jeg tror på jeg kan gøre en forskel igennem min retskaffenhed og idealistiske tanker. Brian er opvokset med unge forældre der var mindre bemidlet, men som gav ubeskrivelig meget kærlighed til Brian og hans bror.  Dette har givet ham et fantastisk fundament igennem hele hans liv. 

Som 12 årig skrev Brian sit første læserbrev, fordi han mente at han havde fundet en løsning på Danmarks skræntende økonomi og derved var de første politiske grundsten lagt til den politiske karriere. Danmark er bygget på et fundament af tillid og det bekymrer mig hvis det er ved at blive brudt op i disse tider, da det kan få store konsekvenser, siger Brian. 

Ledelse i disse tider handler om at være menneskekender. Det handler ikke om kriseledelse, men nærmere en forståelse for at vi bliver nødt til at tage en holistisk tilgang og ledelsesstil hvor man mærker og føler mennesker omkring sig. “Nu handler det jo ikke om at arbejdet skal være en legestue, men vi skal trives og have det godt.” Det er meget tydeligt at mærke Brians bevidste nærvær på trods af at han har 1000 bolde i luften. “Jeg er bare”, som Brian siger og det bærer denne samtale også tydeligt præg af. “Et godt break som var med til at redde min dag, som han selv udtrykker det” Altså et spændende indblik i et spændende menneske, som i den grad har hjertet på rette sted.